in

Rapportering

Den løbende rapportering til ledelsen er essentiel for styring af forretningen. Den viser et billede af det område rapporteringen dækker, på det givne tidspunkt. Rapportering er grundlaget for ledelsens detailbeslutninger og måling af performance.

Hovedparten af vores kunder får klassiske finansrapporter som måneds- eller kvartalsbalancer. Andre får også udarbejdet drifts- og likviditetsbudgetter, og en opfølgning på dette er en del af rapporteringen.

KPI´indgår også tit i rapporteringen. Det skyldes, at nøgletal er et rigtig godt styringsværktøj, der på let og overskuelig måde viser udviklingen indenfor de udvalgte områder.

Strandlyst&Co supporterer virksomheder med rapportering på forskellige områder og forskellige niveauer, ligesom vi ofte bistår med at definere relevante rapporter og indhold. Alle i teamet har stor erfaring med rapportering og tilhørende analyser og afstemninger. Det giver vores kunder tryghed og ro.

Hos kunderne deltager vi både som en del af et større team, og som den udførende på hele rapporteringspakken i tæt parløb med ledelsen.

Når den sidste finansrapportering er afleveret for året, og ledelsen har godkendt rapporteringen, er grundlaget for en eventuel årsrapport på plads. Årsrapporten med tilhørende skatteberegning er klar til opstilling.

Flere af vores kunder ønsker, at vi varetager alt omkring regnskab og økonomi for kunden. Vi assisterer gerne med opstilling og indberetning af eventuel årsrapport og tilhørende selvangivelse, både for selskaber og selvstændige erhvervsdrivende. Det er suverænt kundens afgørelse, hvem der skal forestå dette, os eller en ekstern revisor.

Kontakt os gerne og lad os høre, hvordan vi kan assistere dig og jer.
Kontakt Kenneth Strandlyst på: 30 94 94 88 eller på mail: ks@strandlystogco.dk.