in

Bogholderi

Al afrapportering af regnskabsdata, det kan være årsrapporten, periodebalancen eller større rapporteringspakker, er baseret på den underliggende bogføring. Er der fejl i bogføringen, er der fejl i afrapporteringen. Det kan give anledning til forkert visning af udviklingen, forkerte nøgletal og medføre, at beslutninger træffes på forkert grundlag.

Derfor er det så vigtigt, at grundregistreringerne er på plads og korrekte. Kun derved kan rapporter være valide og brugbare til at styre efter. 

Bogføringen er fundamentet for al finansiel rapportering, uanset om det er indberetning af moms og afgifter, løbende ledelsesinformation eller årsregnskabet.

Vi arbejder med alle områder indenfor bogholderi, løn, moms, afgifter m.m. Der er mange områder, og vi vil derfor ikke nævne dem alle her.

I Strandlyst&Co er vi meget bevidste om, at grundregistreringerne skal være så korrekte som muligt. Derfor er vores team af bogholdere alle særdeles kompetente og dedikerede omkring jobbet. Det sikrer, at registreringer bliver mest mulig korrekte, og at fejl og mangler elimineres mest muligt. Det giver vores kunder tryghed og ro.

For at sikre, at vores bogholdere har dette faglige niveau, har alle bogholdere hos os gennemgået en faglig test. Testen skal bestås for at kunne arbejde for os.

Er du enig i det vi skriver og vil gerne høre mere, eller vi du gerne teste os? 
Så kontakt Kenneth på: 30 94 94 88 eller mail: ks@strandlystogco.dk og fortæl hvad du/I har af ønsker og få vore forslag til hvordan vi hjælper dig/jer bedst.