in

Intelligente løsninger

I samspil med vores kunder arbejder vi løbende på at effektivisere forretningsgange og processer. Det handler om at erstatte manuelle eller uhensigtsmæssige it-processer med mindst mulig menneskelig involvering i transaktionerne og definere rationelle it-processer. Samtidig skal it-systemerne understøtte kerneforretningen, og levere relevant information. Det skaber værdi for forretningen.

Som eksempler kan nævnes indscanning af bilag, systemgenkendelse af bilag, automatiske bankafstemninger, periodevis automatisk generering af salgs- eller lagerstatistikker og automatisk budgetopfølgning m.m. Det kan også være effektivisering af ordreflow og afskaffelse af regneark til fordel for systemgenererede rapporter. Modtagelse af EAN-fakturaer er også et godt eksempel.

Der er rigtig mange muligheder for intelligente løsninger, og der kommer kun flere fremover. Med tiden vil det manuelle bogholderi helt ophøre. Det er blot et spørgsmål om tid, og om virksomhederne selv er klar til at blive fuldt digitale, vi er.

I Strandlyst&Co har vi stor fokus på, at få implementeret intelligente løsninger, hvor der er en positiv pay-back og hvor virksomheden selv ser fordelene ved det. Vi opererer i en del økonomisystemer så som Economic, SAP, Nav, C5, Summasummarum og Billys m.fl.

Vi vil gerne fortælle om mulighederne her og hvilken merværdi det kan skabe for din/Jeres virksomhed. Ring eller mail til Kenneth Strandlyst på: 30 94 94 88 eller ks@strandlystogco.dk